English German French Swedish Japanese Swahili
Translate this page

Speeches and Statements

Uhuru na Maendeleo

Uhuru na Maendeleo ni vitu vinavyohusiana sana; uhusiano wao ni sawa na uhusiano baina ya kuku na yai! Bila ya kuku hupati mayai; na bila mayai kuku watakwisha. Vile vile, bila ya uhuru hupati maendeleo, na bila ya maendeleo ni dhahiri kwamba uhuru wako utapotea.
Uhuru unategemea maendeleo. Tunapozungumza habari za uhuru maana yetu nini hasa, Kwanza, kuna uhuru wa nchi; yaani uwezo wa wananchi wa Tanzania kujipangia maisha yao, wakijitawala wenyewe bila ya kuingiliwa kati na mtu ye yote asiyekuwa Mtanzania.

Pili, kuna uhuru wa kutosumbuliwa na njaa, maradhi, na umasikini. Na tatu, kuna uhuru wa mtu binafsi; yaani haki yake ya kuishi, akiheshimika sawa na wengine wote, uhuru wake wa kusema na uhuru wake wa kushiriki katika uamuzi wa mambo yote yanayogusa maisha yake, na uhuru wa kutokamatwa ovyo na kutiwa ndani kwa kuwa tu kamuudhi mkubwa, japo kama haku-vunja sheria yo yote. Yote hayo ni mambo yanayohusu uhuru, na hatuwezi kusema kuwa Wananchi wa Tanzania ni huru, mpaka tuwe tuna hakika kwamba wanao uhuru wa mambo yote hayo.

Full Speech / Statement:

attachment uhuru_na_maendeleo.pdf

Page 1 of 1 pages

Nyerere Quotes

"You don't have to be a Communist to see that China has a lot to teach us in development. The fact that they have a different political system than ours has nothing to do with it."

Julius Kambarage Nyerere, as quoted in Donald Robinson's The 100Most Important People in the World Today, New York 1970.

» More Quotes

Listen to the Legacy of Nyerere

Nyerere was reported as saying that he was a "schoolmaster by choice and a politician by accident"

Listen to Nyerere's Wisdom

» Click here to listen

Vidoes on Nyerere

Nyerere Videos

Watch video clips, history videos, historical TV footage and documentaries on and about Nyerere

Tanzania National Government Website Mwalimu Nyerere Foundation The Mwalimu Nyerere Memorial Academy (MNMA) Nyerere Centre for Peace and Research